DETAILS der zweiten Chance

    Vier-Chancen Tournee 2011-2012   LAUF 1 LAUF 2 LAUF 3 LAUF 4 LAUF 5 LAUF 6
Rennstrecke:     27.12.2011 Kobalugnia Fleischmann-Vintage - M.Kurt 27.12.2011 Kobalugnia Carr.330 P4 D.Richard 27.12.2011 Kobalugnia StockCar 124 Bruckwood 30.12.2011 ThoNoMoDROM Peters UNIs 132 30.12.2011 ThoNoMoDROM Peters FIA GT 132 30.12.2011 ThoNoMoDROM Sigi's Diggies
Teilnehmer:   Summe PUNKTE Ergebnis RANG Anzahl teilg. Rennen Rangkorrektur = Pluspunkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte Rang Punkte
Mayr Günter   132 1 6   5 15 1 25 2 21 2 21 1 25 1 25
Mittermeier Kurt   119 2 6   1 25 3 18 1 25 4 16 2 21 6 14
Forsthuber Vinzenz   88 3 6   11 9 6 14 7 13 5 15 4 16 2 21
Otto Robert   85 4 6   3 18 4 16 10 10 8 12 9 11 3 18
Düringer Thomas   80 5 6   14 6 11 9 11 9 1 25 5 15 4 16
Novak Peter   79 6 6   7 13 5 15 8 12 6 14 6 14 9 11
Mayr Gerhard   78 7 4   2 21 2 21 0   3 18 3 18 0  
Sporbert Sigi   65 8 6   10 10 14 6 12 8 7 13 7 13 5 15
Baier Fritz   61 9 6   16 4 9 11 9 11 10 10 8 12 7 13
Lohinger Christian   45 10 5   8 12 16 4 0   11 9 10 10 10 10
Kober Helmut   38 11 3   12 8 8 12 3 18 0   0   0  
Steininger Hans   36 12 3   4 16 15 5 5 15 0   0   0  
Peterwinkler Klaus   34 13 3 0,1 9 11 13 7 4 16 0   0   0  
Düringer Norbert   34 14 4   18 2 0   0   9 11 11 9 8 12
Schönberger Erik   31 15 3   6 14 10 10 13 7 0   0   0  
Koidl Thomas   30 16 6   20   19 1 16 4 12 8 12 8 11 9
Flossmann Heinz   27 17 3   15 5 12 8 6 14 0   0   0  
Deisl Richard   20 18 2   13 7 7 13 0   0   0   0  
Springmann Andreas   12 19 3   17 3 17 3 14 6 0   0   0  
Draxler Arno   8 20 3   19 1 18 2 15 5 0   0   0